Ceník


Překlady se soudním i bez soudního ověření


Jazyk
Základní cena za 1NS*
Expresní příplatek do 24 hodin (50%-100%)
čeština <=> ruština
250 Kč
375 - 500 Kč
čeština <=> ukrajinština
250 Kč
375 - 500 Kč
- neúčtuji žádné příplatky za překlady a tlumočení o svátcích a dnech pracovního klidu
NS = normostrana je definována jako 1.800 úhozů (60x30 - v aplikaci Word se počítá jako počet znaků včetně mezer /1800).

Tlumočení


- 1 hod. á 350,- Kč
- při tlumočení mimo účtuji cestu vlastním vozem 1 km á 6 Kč
1 hodina na cestě á 200,- Kč – při cestě nad 1 hod.

Korektury

Korektura je úprava či oprava chyb v již přeloženém textu rodilým mluvčím
1 NS - 50- 80 Kč / dle náročností textu/