Soudní tlumočník a překladatel

Překladatelské služby


následujících jazyků:
 ČJ<=>ruský jazyk , ruský jazyk <=>ČJ
 ČJ<=>ukrajinský jazyk, ukrajinský jazyk<=>ČJ

pro fyzické a právnické osoby a orgány státní správy, s možností překladu se soudním ověřením.


Překlady


Mám dlouholeté zkušenosti v překladatelské a tlumočnické oblasti z nejrůznějších oborů: z oblasti práva, diplomacie a veřejné správy, politiky, obchodní ruštiny i ukrajinštiny, návody na obsluhu a údržbu strojů a zařízení, přístrojů, telekomunikační techniky, auto & moto, hobby, turistické příručky, reklama, ekonomie, obchod, film, webové stránky,zdravotnictví, právní texty, smlouvy, zakládací listiny, rodné listy, diplomy, atd.

Soudní překlady:


 Osvědčení: rodný list, oddací list, přísežná prohlášení, plná moc, vysvědčení, univerzitní diplomy, obchodní dokumenty, a další
 právní dokumenty: smlouvy, soudní rozhodnutí, prohlášení o právní způsobilosti k uzavření manželství, znalecké posudky, účetní závěrky, patentové a obchodní známky, finanční zprávy, policejní oznámení, výpisy z rejstříků, notářské listiny a další

Co znamená soudně ověřený překlad?


Soudně ověřený překlad (úřední překlad, překlad s tlumočnickou doložkou, ověřený překlad, či překlad ověřený soudním tlumočníkem) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka.

Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního překladatele/tlumočníka jmenovaného krajským soudem. Soudní překladatel/tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem, jako překlad listiny, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.

Jak dokument doručit?


Běžné překlady je možné poslat emailem. Překlady, pro které je třeba ověření, mohou být doručeny na uvedenou adresu osobně či poštou. Je také možné dokumenty naskenovat nebo poslat emailem předem a originál (notářsky ověřenou kopii) poslat poštou. Na vyžádání Vám vaše překlady také mohou být zaslány poštou.

Doručeny mohou být i prostřednictvím kurýrní služby či jiným dohodnutým způsobem.

Termíny dodání soudně ověřených překladů


Standardní doba vyhotovení soudně ověřeného překladu jsou 3 dny. Na základě domluvy je možné přeložit dokument v expresních termínech do 12, 24 hodin od zadání.