REFERENCEPřekladatelsko-tlumočnickou činností se zabývám již 12 let, uvádím proto pouze nejvýznamnější reference posledního období……

Agentura Prabir Ganguly, Překladatelský servis Skřivanek -Praha, s.r.o., 

vydavatelství  SVÍTÁNÍ s.r.o. Hradec Králové ,

firma  "VYDRUS"  Králíky

Společnost "LDM" - Česká Třebová

firma  AUTODOPRAVA- Žamberk

Překladatelská agentura Erika  Eidnerová  - Trutnov

Překladatelská agentura  "Zelenka" - Zlín                    

Akademie Jana Amose Komenského -Šumperk

firma Chovanec Media - Pardubice                            

Překladatelská agentura  Apostrof   - Praha                                                                 

Překladatelská agentura YES-Karlovy Vary                                 

Překladatelská agentura AEDIT s.r.o.-  Praha                                                                

Překladatelská agentura AZRA-   Komárov                                    

Překladatelská agentura 2e - Praha


Konsekutivní


Konsekutivní tlumočení - tlumočník překládá následně


Konsekutivní, neboli následné tlumočení je převod ústního sdělení po částech. Řečník vysloví část svého proslovu, a poté se nechá prostor tlumočníkovi k převodu sdělení. Konsekutivní tlumočení poskytuji pro obchodní jednání, školení, přednášky a podobné akce s menším počtem účastníků. Tento typ tlumočení není vhodný pro mezinárodní konference či velké tiskové konference, kde se tlumočí do třech a více jazyků.

Korektury


Korektura je úprava či oprava chyb v již přeloženém textu rodilým mluvčím.